#18 Jak internet wpływa na mózg Twojego dziecka? | Godmother Podcast

Odcinek nagrałam trochę na przekór. Będzie więc dziś dużo o filozofii, futuryzmie i zgnuśniałych tetrykach 🙂

Odwołania:

Badania i artykuły:

  • Bavelier, Davidson (2013), Brain training: Games to do you good. Nature (badania o tym, że gry komputerowe czegoś fajnego uczą)
  • Boot, Blakley, Simons (2011), Do action video games improve perception and cognition? Frontiers in Psychology (badania o tym, że gry poprawiają percepcję i rozumowanie)
  • Dlaczego nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od internetu
  • Ellison, Steinfield, Lampe (2007), The benefits of facebook “friends”. Social capital and collage students use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication (badania o tym, że facebook nas może społecznie wzbogacać)
  • Almeida, Yeap i inni (2012), older men who use computers have lover risk of dementia, PloS One (badania o tym, że warto na starość używać internetu)
  • Tun, Lachman (2010), The association between computer use and cognition across adulthood: Use it so you won’t lose it?, Psychology and ageing (badania o tym, że długotrwałe używanie internetu wychodzi nam na dobre)