#48 Nie pytaj dziecka kim chce zostać w przyszłości & o co pytać w zamian | Godmother Podcast

Dlaczego tradycyjne pytanie “kim chcesz zostać w przyszłości” może być nie tylko nieskuteczne, ale i potencjalnie szkodliwe dla dzieci? Jak to pytanie może wpływać na stres, autentyczność i samoocenę dziecka? Poznaj alternatywne pytania, które mogą pomóc dzieciom w odkrywaniu siebie i swoich pasji, wspierając ich rozwój przy zachowaniu autentyczności!

W tym odcinku:

  • Jak możemy zrozumieć głębszy kontekst i potencjalne skutki związane z pytaniem “kim chciałbyś zostać, gdy dorośniesz”?
  • Czy planowanie przyszłości i myślenie długoterminowe jest złe? (Spoiler: nie).
  • Jakie pytania mogą być bardziej efektywne i pomocne dla dzieci w odkrywaniu ich pasji i talentów?
  • Dlaczego brak gotowej odpowiedzi na pytanie o przyszłość może powodować stres u dzieci?
  • Jak zidentyfikować presję, którą dzieci odczuwają ze strony dorosłych, starając się spełnić ich oczekiwania?
  • Jakie pytania mogą zastąpić tradycyjne pytanie o przyszłość, aby pomóc dzieciom w identyfikowaniu ich zainteresowań i talentów?
  • Jak pytanie o przyszłość ma się do budowania tożsamości i autentyczności dziecka?
  • Czy da się połączyć skupienie na “tu i teraz” z planowaniem i myśleniem o przyszłości?
  • Jak możemy wspierać kształtowanie autentyczności i tożsamości dzieci, zamiast skupiać się jedynie na ich przyszłych osiągnięciach?

Wyselekcjonowane źródła do zgłębienia wiedzy w temacie umiejętności przyszłości oraz pytania służące refleksji nad własnymi umiejętnościami, identyfikacji silnych stron a także odszukaniu kierunku i motywacji w rozwoju znajdziesz w Raporcie “100+ umiejętności przyszłości. Czyli czego uczyć siebie i dzieci w obliczu IV rewolucji technologicznej.“.
JUŻ W SPRZEDAŻY!