#25 Jak Twoje zarobki i klasa społeczna wpływają na styl wychowawczy. | Godmother Podcast

W tym odcinku:

  • badania Anette Loreau o tym jak klasa społeczna wpływa na styl wychowawczy
  • jak przynależność do klasy społecznej wpływa na postrzeganie swojej roli w otoczeniu
  • jak to postrzeganie roli przenosi się na dziecko
  • czym objawia się i skutkuje przysłowie “dzieci i ryby głosu nie mają”
  • czy dziecko powinno byś posłuszne i zdyscyplinowane
  • czy dziecko powinno wtrącać się w rozmowy dorosłym
  • czy okazjonalny krzyk i klaps wynika z “chwilowej utraty cierpliwości” czy może tego jak postrzegamy rolę naszego dziecka

Odnośniki:

Omawiane w podkaście badania Anette Loreau

Książka A. Loreau Unequal childhoods