#009 Rozwój osobisty dla dzieci – co to i po co | Godmother Podcast

W tym odcinku:

  • jak rozumieć rozwój osobisty (a jak zmienia się to w kontekście dzieci)
  • po co dzieciom rozwój osobisty (i po co dorosłym)
  • dlaczego rozwój osobisty jest krytykowany i wyśmiewany
  • co się składa na rozwój osobisty dla dzieci
  • dlaczego nie należy czekać z rozwojem
  • co dzieci mają wspólnego z: rozwojem nawyków, ustalaniem i osiąganiem celów, asertywnością, przemawianiem publicznym, samostanowieniem, odwagą, odpornością na krytykę, umiejętnością podejmowania ryzyka etc.
  • czego boimy się bardziej: śmierci czy przemawiania publicznego
  • bonus: co zrobić z cyrklem kiedy boli Cię głowa

Wspominałam o: